Φυλλάδιο HO.RE.CA.

Νέο φυλλάδιο προσφορών HO.RE.CA. με ισχύ από 29/07/2019 έως και 24/08/2019