Φυλλάδιο HO.RE.CA.

Νέο φυλλάδιο προσφορών HO.RE.CA με ισχύ από 27/01/2020 έως και 22/02/2020