Σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα γνωστοποιηθούν μόνο στην Υπηρεσία Προσωπικού της εταιρείας ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Ι. ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ο.Ε. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν τρίτο.

(Υποχρεωτικά πεδία με κόκκινο)


Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Έτη προϋπηρεσίας σε:

Αποθήκη Logistics
Σούπερ Μάρκετ
Cash & Carry
Άλλο

x
ΕΣΠΑ - Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ - Ψηφιακός Μετασχηματισμός